Slnet

Produkcja

 

 

enova365 Produkcja umożliwia definiowanie i modyfikację technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych oraz kalkulowanie kosztu wytworzenia. Ustalenie następstwa operacji oraz określenie czasów ich wykonania umożliwia obliczenie całkowitego czasu potrzebnego do zrealizowania technologii oraz zaprezentowanie technologii w postaci diagramu Gantta.

 

enova365 produkcja umożliwia:

  • Generowanie bilansu surowców dla zlecenia produkcyjnego
  • Generowanie dokumentów zamówień do dostawców na potrzebne surowce na podstawie zleceń produkcyjnych,
  • Doliczanie dodatkowych kosztów związanych z realizacją zlecenia produkcyjnego,
  • Tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień produktu od odbiorców.