Slnet

Kadry, Płace i HR

 

 

enova365 Kadry, Płace i HR w efektywny sposób wspiera pracę działu kadrowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie. Moduł jest dostosowywany do wszystkich zmian zachodzących w polski prawie w obszarze kadrowo - płacowym. Jeśli Twoja firma zatrudnia od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników to ten moduł jest dla Ciebie.

 

 

Dzięki enova365 Kadry Płace I HR Twoja firma zyska:

  • Niższe koszty obsługi kadrowej
  • Automatyzację rutynowych działań
  • Szybkie naliczanie płac
  • Płynne raportowanie
  • Gwarancję zawsze aktualnego systemu
  • Eliminację ryzyka popełnienia błędu

 

Moduł obsługuje e-deklaracje PIT, ZUS oraz GUS, PPK, HR, rekrutację, wydruki i raporty, a także umożliwia, dzięki pulpitom pracownika, samoobsługę pracowniczą (np. składanie w systemie wniosku urlopowego czy wniosku o delegację).