Slnet

Handel i Magazyn

 

 

 Moduł Handel od enova365 wspiera prowadzenie działalności handlowej przedsiębiorstw z rozmaitych sektorów. Podstawowe funkcje systemu pozwalają    na  tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami oraz przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Dodatkowo, moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniając funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

 

 

Handel i magazyn zapewnia użytkownikowi:

  • Możliwość monitorowania zamówień dla produkcji
  • Możliwość łatwego tworzenia zestawień analitycznych
  • Aktualne stany magazynowe
  • Automatyzację czynności powtarzalnych
  • Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi
  • Wsparcie obsługi e-commerce

 

Moduł Handel i magazyn umożliwia również, dzięki dedykowanemu modułowi EDI, wymianę dokumentów między firmami i instytucjami w formie elektronicznej.